Welkom!

Bijman Bouwsupport kan u ondersteunen op uw bouwprojecten ten behoeve van kostenbeheersing, veiligheid, milieu en voorbewerking.

Bijman Bouwsupport kan verschillende werkzaamheden voor u uitvoeren. Vaklieden op uw project zoals metselaars en timmerlieden zitten in een hoger kostensegment en voor u is het van belang dat deze mensen tijd en ruimte hebben om hun vak uit te oefenen. Alle werkzaamheden die niet tot hun taak behoren, neemt Bijman Bouwsupport voor zijn rekening zoals het aanvoeren van materiaal en het opruimen van afval. Hiervoor beschikt Bijman Bouwsupport over de benodigde materiaalkennis en inzicht in de verschillende bouwprocessen. Het afvoeren van afval wordt op verantwoorde wijze gedaan met aandacht voor efficiëntie en het milieu. Daarbij heeft Bijman Bouwsupport ook oog voor onveilige situaties op uw project door rondslingerend materiaal, materieel of afval en zal hierop actie ondernemen als een dergelijke situatie zich voordoet. Daarnaast kan Bijman Bouwsupport diverse sloopwerkzaamheden verrichten zoals verwijderen van vloeren of muren maar ook het vakkundig verwijderen van behang of vloerbedekking en andere voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw, verbouw of renovatie; het benodigde NEN3140-gekeurd gereedschap is hiervoor aanwezig. Als laatste beschikt Bijman Bouwsupport over een krachtige industriële vacuümunit die droge – en fijnstoffen kan opzuigen, en kan u op deze manier helpen om op organisatorisch niveau te voldoen aan de arbowet met betrekking tot gevaarlijke stoffen zoals kwarts en houtstof.

Neem vrijblijvend contact op met Jaap Bijman voor een kennismakingsgesprek en een kostenindicatie.